Sikringsstilling Nord
- et tysk anlæg i Sønderjylland 1916-18

 English version  

 Forfatteren
 

 Stillingens Baggrund.
 
 Stillingens forløb
 
 Opførelsen
 
 Infanteristillingerne
 
 De lette og middeltunge
 batterier

 
 De tunge batterier
 
 De omliggende lejre
 
 Fangerne der byggede
 
 Andre sønderjyske anlæg
 
 Andre batterier
 
 Zeppelin basen Tønder
 
 Dette kan du se i dag
 
 Find de enkelte anlæg
 Google Earth)  Installer her
 
 Til start
 

  Fortress-Scandinavia.dk

Del på Facebook
 

 

 Sikringsstilling Nord (Sicherungsstellung Nord)

 Sikringsstilling Nord blev bygget af Tyskland i perioden 1916-1918 som værn mod invasion fra nord. Over 900 støbte anlæg
 tværs over Sønderjylland fra Hoptrup ved Lillebælt i øst til Rømø i vest.

 
 

 Den danske hær sprængte, efter en meget hastig kortlægning i efteråret 1921, de fleste anlæg i luften i perioden 1922-26, idet
 man både i hæren og krigsministeriet nærede en oprigtig frygt for at anlægget kunne danne udgangspunkt for et senere angreb
 rettet mod Danmark.
 Anlægget fik lov at gro til og blev glemt af de fleste. Nogle af smårummene lå på privat jord, og blev brugt som kartoffelkældre og
 viktualie-rum. Men alle de, der havde haft deres daglige gang omkring anlæggene, huskede deres eksistens og virke.
 Midt i 1970'erne begyndte ingeniør Mogens Scott Hansen et halvt livsværk med at opspore anlæggene og resterne af dem,
 katalogisere, finde kildemateriale og tale med lokalbefolkningen. Som arbejdet skred frem dukkede mere og mere af stillingen
 frem af glemslen, således at man i dag kan opleve dette store militære anlæg.
 
 Sikringsstilling Nord nåede ikke at dele skæbne med andre, nu helt forsvundne anlæg, som f.eks. Tune-stillingen mellem Køge
 Bugt og Roskilde Fjord og Fortunfortet ved Dyrehaven.
 
Se www.vestvolden.info

 Denne side er tilegnet alle de almindelige mennesker, der dagligt medvirker til formidling af vores historie og i tide gør påpeger vigtigheden
 af vore kulturværdier. Også når systemet er tungt og det er op ad bakke.


 Kilder:
 Hovedsageligt er anvendt materiale der på forbilledlig vis er fremskaffet af Mogens Scott Hansen.
 Sikringsstilling Nord. Mogens Scott Hansen,Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1992
 Guide til Sikringsstilling Nord, Sønderjyllands Amt 1994.
 Sikringsstilling Nord, foreløbigt studie- og rekognoceringsgrundlag. Institut for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet
 Sicherrungsstellung Nord, Ulrich Holstein