Siden skrevet af:

 
Bangsbofortet 1940-45
 
 
Overtagelsen 1945

 Bangsbofortet 1945-62
 

 Links:

 Hornbæk Batteri

 Stevnsfortet og  raket-
 
forsvaret på
Stevns

 
Langelandsfortet
 

 Københavns
 Befæstning
1880-1920


 
Fortress-Scandinavia

 
 
   


 
Siderne om Bangsbofortet er skrevet af:
   
                              
                                         Søren Østergaard på Masnedøfortet
 Søren Østergaard
 Født 1954
 Sønderborg, Danmark

sooe@dbmail.dk
 Militærhistoriske Interesseområder:
  - Perioden 1848-1920
  - De imponerende fortbyggerier fra  perioden før
     1. verdenskrig.
  - De danske forter fra den kolde krig
  - Gemte og glemte anlæg.
 
 
 

 
 
 
  Jeg har afholdt mange foredrag om perioden og skrevet
  en del artikler og leveret fotos til både danske og inter-
  nationale tidsskrifter.